Procesul-verbal al sedintei consiliului local Paulesti din data de 21.12.2022