Proces verbal al Ședinței Consiliului Local din 22.12.2022