Hotararile consiliului local de la sedinta din 22.12.2022