Hotararile Consiliului Local de la sedinta din 21.12.2022