Hotărârile Consiliului Local de la sedinta din 30.12.2022