Procesul-verbal al sedintei consiliului local Paulesti din data de 31.01.2023