Procesul-verbal al sedintei consiliului local Paulesti din data de 28.02.2023