Modernizarea străzilor Regina Maria și Speranței în comuna Păulești,județul Satu Mare


COMUNA PĂULEŞTI cu sediul în localitatea Păuleşti, comuna Păulești, strada
Principală, nr. 83, titular al proiectului: „Modernizarea străzilor Regina Maria şi
Speranței în comuna Păulești, județul Satu Mare” propus a fi amplasat în comuna
Păuleşti, localitatea Amați, județul Satu Mare, anunță publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu
Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru
proiectul menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate
la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din Mun. Satu Mare, Str.
Mircea cel Bătrân, Nr. 8/B, Jud. Satu Mare în zilele de luni-joi între orele 8-16.30,
vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet:
https://apmsm.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet
a autorității competente pentru protecția mediului.