Procesul-verbal al sedintei consiliului local Paulesti din data de 15.03.2023