Procesul-verbal al sedintei consiliului local Paulesti din data de 19.04.2023