Procesul-verbal nr.7 /26.05.2023 al sedintei consiliului local Paulesti