Anunt achizitie directă


Comuna Paulesti doreste sa atribuie, prin achizitie directa, contractul avand ca obiect: Executie de lucrari la obiectivul: “Reabilitare, modernizare, extindere si dotare camin cultural in localitatea Ruseni, str. Mihai Viteazu, nr. 46 (nr. vechi 182), comuna Paulesti, judetul Satu Mare”.

Cod CPV: 45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri.

Oferta va fi intocmita conform cerintelor documentelor anexate.

Valoarea estimată a achiztiei este de 890.515,03 lei, fără TVA.

Achizitia se va finaliza printr-un contract de lucrari, incheiat cu ofertantul care ofera pretul cel mai scazut, conform criteriului de atribuire mentionat in cererea de oferte. În situația în care nu se poate face departajarea ofertanților, fiind ofertată aceiași valoare, aceasta se va realiza prin solicitarea de reofertare.

Termenul de transmitere a ofertei este pana la data de 01.08.2023, inclusiv, ora 15.

Ofertele se depun la sediul autoritatii contractante: Primaria Comunei Paulesti, localitatea Paulesti, str. Principala, nr. 83, județul Satu Mare

Descărcare proiect tehnic