Author: comuna

Apr 19

Hotărâri ale C.L. Păuleşti, şedinţa 29.03.2018

  HCL nr. 34_2018  privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Păuleşti pe anul 2018, HCL nr. 35_2018 privind acceptarea ofertei de donaţie pentru C.F. nr. 104860 Păuleşti, categoria de folosinţă drum situat în localitatea Păuleşti, judeţul Satu Mare, HCL nr. 36_2018 privind acceptarea ofertei de donaţie pentru C.F. nr. 104971 Păuleşti,  categoria […]