Category: Registru privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative