Category: Hotărârile autorității deliberative

Jan 6

Hotărârile Consiliului Local din data de 9.12.2021

Hotârărea nr 79/2021 privind aprobarea preluării in inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Păulești  a extinderilor făcute în Comuna Păulești, județul Satu Mare și delegarea gestiunii acestora către APASERV Satu Mare HCL 79_2021 Hotărârea nr 80/2021 privind insușirea si aprobarea documentatiei cadastrale de prima inscriere in domeniul public a tronson 2 strada Begoniei, […]