Category: Hotărârile autorității deliberative

Jan 6

Hotărârile Consiliului Local din data de 9.12.2021

Hotârărea nr 79/2021 privind aprobarea preluării in inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Păulești  a extinderilor făcute în Comuna Păulești, județul Satu Mare și delegarea gestiunii acestora către APASERV Satu Mare HCL 79_2021 Hotărârea nr 80/2021 privind insușirea si aprobarea documentatiei cadastrale de prima inscriere in domeniul public a tronson 2 strada Begoniei, […]
Jul 9

Hotararile CL Paulesti adoptate in sedinta din 24.06.2021

– Hotărârea nr. 40/2021 privind aprobarea situaţiei financiare a Ocolului Silvic Ardud R.A., pentru Primăria Păuleşti, pentru anul 2020 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli preliminar pentru anul 2021 HCL 40_2021 Ocol – Hotărârea nr. 41/2021 privind aprobarea extinderii zonei de siguranţă generate de racordul staţiei de reglare măsurare şi predare gaz cu magistrala […]