Category: Procese verbale ale şedinţelor

May 12

Anunt sedinta consiliului local Paulesti din 13.05.2020

A N U N Ţ   în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de hotărâre, care constituie obiectul dispoziţiei primarului Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare, prin care se dispune Convocarea Consiliului Local al Comunei Păuleşti în şedinţă pentru data […]