Rapoarte conform Legii 52/2003

Primăria Comunei Păulești, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în Comuna Păulești, Jud. Satu Mare, în anul 2023. Eventuale propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se depun în scris la secretariatul Primăriei Păulești, până la data de 12.12.2022.

DOCUMENTE