Informare campanie de promovare a programului „COMPOST”

Compostarea individuală poate contribui semnificativ la reducerea cantităţii de deşeuri depozitate într-o Unitate Administrativ Teritorială. Fracția biodegradabilă care constă în resturi alimentare, deşeuri compostabile provenite din grădina şi bucătăria privată, reprezintă peste 50% din totalul de deşeuri generate, iar în combinaţie cu alte tipuri de deşeuri formează fracția umedă, depozitată în rampele de deşeuri.
Conform statisticilor oficiale, în România nivelul de compostare este zero. În cazul în care biodeșeurile sunt colectate combinat cu alte tipuri de deşeuri reciclabile, acestea contaminează fracția reciclabilă şi astfel duc la reducerea gradului de recuperabilitate în staţii de sortare, care în prezent, în majoritatea cazurilor este de maximum 10%. Depozitarea biodeșeurilor în rampele de deşeuri duce la creşterea emisiilor cu efect de seră, reduce potenţialul de reciclare și este un mod de gestionare ineficient şi neconform cu ierarhia deşeurilor.
Prin transformarea materiei organice în compost nu doar se evită utilizarea gazelor care se folosesc în mod obişnuit la producerea fertilizatorilor sintetici, ci se şi elimină în atmosfera aceste gaze, una dintre cauzele care provoacă încălzirea globală.
Administrația Fondului pentru Mediu, a postat pe site-ul propriu:www.afm.ro, în vederea dezbaterii publice, ghidul de finanțare aferent programului „COMPOST” prin care cetățenii vor putea beneficia de finanțare pentru gestionarea deşeurilor biodegradabile în propriile gospodării.
Prin intermediul primăriilor, fiecare gospodările va putea beneficia de o unitate de producere a compostului din deșeuri menajere biodegradabile, în funcţie de nevoi. Unităţile de compost vor fi special concepute pentru descompunerea aerobă a biodeșeurilor şi conversia în compost, care va putea fi utilizat ca fertilizator organic.
Suma totală alocată acestui program este de 50 milioane lei, din bugetul Administrației Fondului pentru Mediu. Bugetul poate acoperi circa 40 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT), care vor echipa circa 100.000 de gospodării, în funcție de tipul de unitate de compostare ales, cu posibilitate de suplimentare a fondurilor.
Pentru fiecare unitate de compostare individuală, valoarea maximă acceptată poate fi de până la 300 lei inclusiv TVA, pentru unitățile de tip monobloc cu volum cuprins între 200 şi 400 litri, sau de până la 1500 de lei inclusiv TVA pentru cele cu tambur rotativ. Suma maximă eligibilă pentru fiecare UAT fiind de 1,5 milioane lei.
Avantajele compostării individuale implică faptul că tratarea deşeurilor organice este realizată pe loc. Nu există costuri suplimentare provenite din colectare, mărunţire, aerisire fiind nevoie doar de o investiţie iniţială, care este mult mai mică comparativ cu compostarea centralizată. Costurile sunt reduse, iar tehnologia nu implică consum energetic, poluare, etc. Unităţile de compost au o durată de viaţă şi sustenabilitate de 20-30 de ani şi nu necesită mentenanţă.
Selectarea în propria locuinţă, colectarea şi compostarea la domiciliu implică înregistrarea cetăţenilor într-un program special de compostare la domiciliu. Îngrăşământul rezultat poate fi folosit în propria grădina sau valorificat, după caz.
Fiecărei gospodării îi va reveni o singură unitate de producere a compostului, la alegere sau în funcţie de nevoi, fie o instalație de compostare monobloc fie cu tambur rotativ.
Autoritatea locală poate depune un singur dosar de finanţare în cadrul sesiunii, iar dosarele acceptate vor fi finanţate în limita fondurilor disponibile şi în ordinea înregistrării la sediul Autorităţii.

Leave a Reply