Category: Informații și anunțuri

15 Nov

Anunț recrutare funcţii contractuale vacante: – muncitor necalificat I, cu studii gimnaziale, – 2 posturi

Primăria comunei Păulesti, cu sediul în localitatea Păuleşti, str.Principală nr.83, judeţul Satu Mare, organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: – muncitor necalificat I, cu studii gimnaziale, – 2 posturi,

Concursul se va desfăşura astfel:

– Proba scrisa în data de 06 decemrbie 2018,  ora 09.00 ,

– Proba practica în data de 07 decemrbie 2018,  ora 09.00, la sediul Primariei Păuleşti.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească conditiile generale prevazute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011,  următoarele condiţii:

– studii gimnaziale,

– vechime minim 3 ani,

Candidaţii pot depune dosarele de participare la concurs din data de 19 noiembrie 2018 până la data de 29 decembrie 2018, inclusiv, orele 09,00 – 13,00,  la sediul Primariei Comunei Păulşeti, judeţul Satu Mare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul primariei, telefon: 0261 757306 interior 0,  E-mail : comunapaulesti@yahoo.com.

Anunt

Calendarul de desfasurare a evenimentului

ANUNȚ TERENURI AFERENTE CASEI DE LOCUIT

Deținătorii sau moștenitorii terenurilor aferente casei de locuit pot solicita Comisiei Județene emiterea Titlului de Proprietate în condițiile legii nr. 18/1991 republicată și modificată conform Legii nr. 231/2018 astfel:
a) Dacă solicitanții figurează în Registrul Agricol sau în Registrul Cadastral și în evidențele fiscale
b) Dacă terenul este în proprietatea Statului Român și persoanele solicitante au calitate de proprietar ai construcțiilor de pe terenurile care fac obiectul acestei legi
c) Nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.

În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a legii nr. 231/2018, persoanele fizice și juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pot formula cereri în vederea constituirii și/sau reconstituirii dreptului de proprietate.
Cererile pot fi depuse până la data de 06.12.2018.

TERENURI AFERENTE CASEI DE LOCUIT

 

2 Aug

ANUNȚ AMBROZIA

Potrivit Legii 62/2018 pentru combaterea ambroziei, proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, denumită ştiinţific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei adventive invazive şi eliminarea ei în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane.

În scopul distrugerii buruienii ambrozia şi al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole vor desfăşura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante şi apariţia primelor inflorescenţe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreţinere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări şi metode specifice. Aceste măsuri se menţin până la sfârşitul perioadei de vegetaţie a buruienii ambrozia.

Proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole care au fost avertizați să distrugă această buruiană și să prevină apariția ei și care nu s-au conformat avertismentului sunt sancţionați cu amendă  contravențională de la 750 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.