Category: Comunicate de presă

1 Aug

Luni 31 iulie – la Păulești a fost convocat Ședința

Luni, 31 iulie 2017, la Primăria Păulești, începând cu ora 16:00, a avut loc ședința de Consiliu Local. Iată care a fost Ordinea de zi:

1. Proiect de Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale Administrație din aparatul propriu al Primăriei și Consiliul Local Păulești, județul Satu Mare, precum și din serviciile publice din subordinea acestora.
2. Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie în cartea funciară a unui drum din localitatea Păulești, județul Satu Mare
3. Proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a Steagului Comunei Păulești, județul Satu Mare
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivelor de investiții a extinderilor rețelelor de apă din Comuna Păulești, județul Satu Mare
5. Cereri diverse

Consilierii Locali prezenți, au aprobat pentru toate punctele de pe ordinea de zi. De asemenea, toate proiectele de hotărâre au fost aprobate în unanimitate.

Pentru a urmări ședința de Consiliu Local, accesați link-ul următor: ” target=”_blank”

28 Jul

ANUNŢ – CAMPANIE DE CAPTURARE A CÂINILOR COMUNITARI

Primăria Comunei Păulești anunță faptul că în perioada 07 – 30 august 2017, au loc acțiuni de capturare a câinilor comunitari.
Proprietarii de animale, sunt obligați să îi supravegheze și să nu îi lase pe domeniul public.
De asemenea, informăm cetățenii că animalele capturate vor fi transportate la un adăpost autorizat, situat în municipiul Satu Mare.
Pentru alte informații, vă rugăm să ne contactați de telefon: 0261 757 306.

Primar, BONTEA ZENOVIU STELIAN

Lansarea, în cadrul programului RO-HU, a celui de-al doilea Apel deschis, pentru propuneri de proiecte normale

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene din România, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria şi Autoritatea Naţională – Biroul Primului Ministru din Ungaria – a anunţat lansarea, în cadrul programului, a celui de-al doilea Apel deschis, pentru propuneri de proiecte normale.

Care este bugetul alocat?

Valoarea totală a fondurilor disponibile pentru acest Apel deschis de propuneri de proiecte este 9.711.372 EURO (FEDR), completată de cofinanțarea națională a celor două state membre participante în program, România şi Ungaria.

Care sunt Axele prioritare în cadrul cărora se pot depune proiecte?

Priorităţile de investiţii (Pi) lansate prin acest Apel de propuneri de proiecte sunt următoarele:

6/b – Investiții în sectorul apelor pentru a îndeplini cerințele stabilite de acquis-ul Uniunii în domeniul mediului și pentru a răspunde la anumite nevoi identificate de statele membre pentru investiții care depășesc aceste cerințe (în cadrul Axei prioritare 1, Protejarea în comun şi utilizarea eficientă a valorilor comune şi resurselor)
3.750.000 EURO (FEDR) din alocarea totală a Pi sunt puși la dispoziție prin acest Apel deschis
7/c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) și cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne și maritime, porturile, legăturile multimodale și infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilității regionale și locale durabile (în cadrul Axei prioritare 2, Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor)
2.550.000 EUR (FEDR) din alocarea totală a Pi sunt puși la dispoziție prin acest Apel deschis
11/b – Promovarea cooperării juridice şi administrative şi a cooperării între cetăţeni şi instituţii (în cadrul Axei prioritare 6, Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni)
3.411.372 EUR (FEDR) din alocarea totală a Pi sunt puși la dispoziție prin acest Apel deschis

Cine poate solicita finanțare?

Criteriile de eligibilitate pentru aplicanţi, acțiuni și cheltuieli sunt stabilite în Ghidul Solicitantului. Pot beneficia de proiecte finanțate prin program organizațiile publice (autoritățile naționale, regionale sau locale), organizațiile echivalente celor de drept public, organizațiile non-profit (de exemplu asociații), grupările europene de cooperare teritorială (GECT) şi altele. Se poate aplica pentru finanțare doar în parteneriat transfrontalier.
Aria eligibilă a programului cuprinde județele Arad, Bihor, Satu Mare și Timiș în România şi Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar şi Szabolcs-Szatmár-Bereg în Ungaria.

Care este rata de cofinanțare?

Ratele de cofinanțare sunt de până la 98% din costurile totale eligibile pentru partenerii români şi până la 95% în unele cazuri, chiar 100%, pentru solicitanţii maghiari, totalizând atât FEDR cât şi cofinanţarea naţională.

Care este procedura de aplicare?

Aplicațiile trebuie depuse online, prin intermediul sistemului eMS, începând cu data de 22 mai 2017 ora 8:00, până în data de 31 august 2017 ora 16:00 (EET).