Category: Comunicate de presă

Începând de miercuri, 3 mai 2017, AFIR va deschide sesiunile de primire a proiectelor de investiții

Începând de miercuri, 3 mai 2017, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) va deschide sesiunile de primire a proiectelor de investiții, finanțate prin intermediul a 14 submăsuri din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) pentru teritoriul național, dar și pentru zona ITI Delta – Dunării.

Fondurile totale nerambursabile, disponibile solicitanților care doresc să obțină finanțare europeană, însumează 680,8 milioane de euro, din care 53,5 milioane de euro sunt alocate investițiilor din zona ITI Delta – Dunării.

În intervalul 3 mai 2017, ora 9.00 – 31 iulie 2017, ora 17.00, AFIR lansează sesiuni de primire a proiectelor pentru următoarele submăsuri (sM):

* sM 4.1 „Investiții în exploatații agricole”
* sM 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”
* sM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”
* sM 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”
* sM 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”
* sM 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”
* sM 9.1 „Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol”
* sM 9.1a „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”
De asemenea, în perioada 3 mai 2017, ora 9.00 – 31 octombrie 2017, ora 17.00, AFIR lansează și sesiunea de depunere a proiectelor pentru Schema de minimis „Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole” aferentă sM 4.2.
Menționăm că depunerea proiectelor se realizează on-line pe pagina oficială de internet a Agenției, www.afir.info, pentru toate submăsurile care se vor lansa în curând. Totodată, toți cei interesați să dezvolte investiții în domeniul agricol, pomicol și în cel non-agricol, pot consulta Ghidul solicitantului pentru submăsurile amintite pe site-ul AFIR, la secțiunea „Investiții PNDR”.6

Alocarea financiară stabilită pentru sM 4.1, disponibilă în sesiunea 2017, este de 185 milioane de euro, împărțită astfel: sectorul vegetal are alocate 79 milioane de euro, cel zootehnic are 60 milioane de euro, zona montană dispune de 14 milioane de euro, iar fermele de familie de 32 milioane de euro.

Pentru sM 4.1 ITI – DD, alocarea bugetară aferentă acestei sesiuni este de 33 milioane de euro, împărțită egal între sectoarele vegetal și zootehnic. Pragul minim de selecție al proiectelor depuse pe sM 4.1 și pe sM 4.1 ITI – DD este de 25 de puncte.

În sesiunea anuală din 2017, alocarea financiară pentru sM 4.1a este de 100 milioane de euro, din care pentru pepiniere este disponibilă suma de 5 milioane de euro.
Pentru sM 4.1a ITI – DD, cei care doresc să dezvolte investiții au la dispoziție 5 milioane de euro în această sesiune. Pragul minim pe care trebuie să-l atingă proietele depuse pentru selecție atât prin sM 4.1a, cât și prin sM 4.1a ITI – DD este de 10 de puncte.
O submăsură care s-a bucurat de un interes deosebit din partea solicitanților de finanțare în sesiunile anterioare este sM 6.1. Tinerii fermieri dispun de fonduri europene în valoare totală nerambursabilă de 170 milioane de euro, din care pentru zona montană sunt alocate 34 milioane de euro. Pragul minim de selecție al proiectelor depuse prin sM 6.1 este de 25 de puncte.
Alocarea bugetară, disponibilă pentru înființarea de activități neagricole în mediul rural, finanțate prin sM 6.2, este 18,3 milioane de euro în sesiunea din acest an. Pentru aceeași submăsură aplicabilă zonei ITI – Delta Dunării, alocarea financiară este de 3,5 milioane de euro. Pragul minim de selecție al proiectelor depuse atât prin sM 6.2, cât și prin sM 6.2 ITI – DD este de 15 de puncte.
În sesiunea aferentă lui 2017, alocarea financiară stabilită pentru sM 6.3 este de 100 milioane de euro, din care zonei montane îi revin 21 milioane de euro. Solicitanții din zona ITI – DD au la dispoziție fonduri pentru dezvoltarea fermelor mici în valoare de 5 milioane de euro. Pragul minim de selecție al proiectelor depuse pe sM 6.3 și sM 6.3 ITI – DD este 15 de puncte.
Pentru investițiile finanțate prin sM 6.4, alocarea bugetară aferentă acestei sesiuni este de 35 milioane de euro. Alte 7 milioane de euro sunt disponibile pentru solicitanții sM 6.4 ITI – DD. Pragul minim sub care proiectele depuse pe sM 6.4 nu pot fi selectate este de 10 de puncte, iar pentru sM 6.4 ITI – DD, pragul minim de selecție este de 15 de puncte.
De asemenea, în această sesiune sunt alocate fonduri pentru înființarea grupurilor de producători în valoare totală de 7 milioane de euro, împărțită astfel: 5 milioane de euro pentru sM 9.1 și 2 milioane de euro aferente sM 9.1a. Pragul minim de depunere al proiectelor pentru cele 2 submăsuri este de 10 de puncte.

Alocarea financiară disponibilă pentru Schema de minimis aferentă sM 4.2 în sesiunea din 2017 este de 12 milioane de euro. Precizăm că sesiunea de depunere se adresează exclusiv beneficiarilor care au semnat contracte de finanțare cu AFIR pe Schema de ajutor de stat GBER „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole” aferentă sM 4.2, pentru proiectele depuse în sesiunea anuală continuă, din perioada august 2016 – ianuarie 2017.

20 Feb

Ședință de Consiliu Local: 20.02.2017

Luni, 20.02.2017, începând cu ora 16:00, la Primăria Păuleşti a avut loc şedința extraordinară a Consiliului Local.

Ordinea de zi având 3 puncte:
1. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației pentru primă înscriere a unor imobile în domeniul public al Comunei Păulești, județul Satu Mare;
2. Proiect de hotărâre privind apobarea Strategiei de dezvoltare locală 2014 – 2020 a Comunei Păulești, județul Satu Mare;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. n. 33/2015 privind implementarea proiectului: „REABILITARE DRUMURI ÎN COMUNA PĂULEȘTI” și depunerii unei cereri de finanțare pe Submăsura 7.2 „Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”.

Toate cele trei puncte fiind votate și aprobate de către cei prezenți.

16 Feb

Campanie pentru promovarea pogramului „COMPOST”

Joi, 16 februarie, Primăria Păulești, în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare și cu implicarea voluntarilor din cadrul Corpului Voluntarilor Ecologi au demarat la Căminul Cultural din localitatea Păulești, o campanie de informare și conștientizare a populației cu privire la implementarea Programului „COMPOST”, inițiat de Administrația Fondului pentru Mediu.
Obiectivul întâlnirii a fost informarea despre realizarea compostului în gospodarie şi împărţirea recipienţilor de compost, precum şi promovarea programului de finanțare.
Cei prezenți la eveniment au fost informați despre beneficiile pe care le vor avea în cazul în care se înscriu să obțină instalații de tip monobloc sau cu tambur rotativ. De asemenea cetățenii interesați au primit pliante cu informații utile despre program, redactate în limba română, respectiv maghiară.
În zilele următoare, primarul Zenoviu Bontea, alături de viceprimarul Daniel Fekete și angajați ai primăriei vor fi prezenți în fiecare localitate pentru a-i informa pe locuitorii din comuna Păulești despre programul Compost.
În continuare vă redăm informații despre program, postată pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu:
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a lansat pe data de 28 octombie 2016 în dezbatere publică Ghidul Compost, prin care cetățenii vor putea beneficia de fianțare pentru gestionarea deşeurilor biodegradabile în propriile gospodării. Prin intermediul primăriilor, fiecare gospodările va putea beneficia de o unitate de producere a compostului din deșeuri menajere biodegradabile, în funcţie de nevoi. Unităţile de compost vor fi special concepute pentru descompunerea aerobă a biodeșeurilor şi conversia în compost, care va putea fi utilizat ca fertilizator organic. Suma totală alocată acestui program este de 50 milioane lei, din bugetul Administrației Fondului pentru Mediu. Bugetul poate acoperi circa 40 de unit ăţi administrativ-teritoriale (UAT), care vor echipa circa 100.000 de gospodarii, în funcție de tipul de unitate de compostare ales, cu posibilitate de suplimentare a fondurilor. Pentru fiecare unitate de compostare individual ă, valoarea maximă acceptată poate fi de până la 300 lei inclusiv TVA, pentru unitatățile de tip monobloc cu volum cuprins între 200 şi 400 litri, sau de până la 15.00 de lei inclusiv TVA pentru cele cu tambur rotativ. Suma maximă eligibilă pentru fiecare UAT fiind de 1,5 milioane lei. Avantajele compostării individuale implică faptul că tratarea deşeurilor organice este realizată pe loc. Nu există costuri suplimentare provenite din colectare, mărunţire, aerisire fiind nevoie doar de o investiţie iniţială, care este mult mai mică comparativ cu compostarea centralizată. Costurile sunt reduse, iar tehnologia nu implică consum energetic, poluare, etc. Unităţile de compost au o durata de viaţă şi sustenabilitate de 20-30 de ani şi nu necesită mentenanţă. Selectarea în propria locuinţa, colectare şi compostarea la domiciliu implică înregistrarea cetăţenilor într-un program special de compostare la domiciliu. Îngrăşământul rezultat poate fi folosit în propria grădina sau valorificat, după caz. Prin prezentul Ghid, fiecărei gospodării îi va reveni o singură unitate de producere a compostului, la alegere sau în funcţie de nevoi.

13 Feb

Iluminatul public pe LED în comuna Păulești

Primăria Păulești se preocupă ca în toate satele aparținătoare comunei să avem un iluminat public modern, eficient și bun.

Primarul comunei Păulești, Bontea Zenoviu Stelian, alături de viceprimarul, Fekete Cătălin Daniel
După ce am finalizat schimbarea a 163 de corpuri de iluminat stradale din cele vechi cu unele noi,cu LED, în localitățile Păulești, Ambud, Petin și Rușeni, astăzi, 13 februarie 2017, continuăm această procedură în localitățile Amați și Hrip.

LED-urile au fost achiziționate de la Telekom, companie ce ne-a oferit un prețul și calitatea cea mai bună. Telekom ne-a oferit o garanție de 5 ani pe LED-urile achiziționate.

Becurile LED oferă o lumină direcţională însă, folosite în grupuri, dispozitivele ce folosesc LED-uri sunt o alternativă ce oferă o lumină de calitate mai bună şi consumă mult mai puţin decât becurile incandescente.

Avantajele LED-urilor sunt:
– Durata de viaţă mare;
– becurile LED pot fi folosite de două ori mai mult (până la 50.000 de ore) faţă de cele fluorescente şi de peste 50 de ori mai mult faţă de cele incandescente;
– Rezistenţă crescută;
– becurile LED sunt rezistente la şocuri şi vibraţii pentru că nu au filament precum cele incandescente;
– Eficienţă superioară – becurile LED produc o lumină mult mai puternică şi mai apropiată de conceptul de lumină albă;
– Consum redus de energie – principalul avantaj al acestui tip de becuri este consumul său scăzut, de 10-15 ori mai mic decât cel al unu bec incandescent; – Tipul de lumină – becurile LED produc lumină rece, spre deosebire de becurile incandescente care se încing foarte tare ele având o eficienţă foarte scăzută (90% din energia electrică ce le străbate este tarnsformată în căldură, şi numai 10% este transformată în lumină).

13 Feb
9 Feb

Sesiuni active de primire a proiectelor prin PNDR 2020

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) primește în cadrul sesiunilor deschise în 2016 și continuate în 2017, solicitări prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) pentru finanțarea investițiilor în sectorul zootehnic (submăsura 4.1), pentru proiecte de cooperare în sectorul agricol și cel pomicol (submăsurile 16.4 și 16.4a). Totodată, AFIR primește cereri de finanțare pentru cedarea terenurilor în vederea comasării suprafețelor prin intermediul submăsurii 6.5 – Schemă pentru micii fermieri.

Astfel, până la data de 28 februarie 2017, ora 16.00, solicitanții de finanțare europeană nerambursabilă mai pot depune proiecte pentru investiții în sectorul zootehnic din cadrul submăsurii (sM) 4.1 – Investiții în exploatații agricole. Pentru sesiunea în curs, deschisă începând cu 15 decembrie 2016, alocarea bugetară aferentă sectorului zootehnic este de 75 de milioane de euro. Până în acest moment, AFIR a primit on-line solicitări de finanțare în valoare de peste 49 milioane de euro.

De asemenea, o altă sesiune activă până pe 28 februarie 2017, ora 16.00 este cea pentru submăsurile ce vizează cooperarea, respectiv sM 16.4 și sM 16.4a. Toți cei interesați pot depune proiecte privind cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol prin intermediul celor 2 submăsuri. Alocarea bugetară stabilită pentru această sesiune de primire a proiectelor, deschisă începând cu 16 decembrie 2016, este de 4 milioane de euro (2 milioane pentru fiecare submăsură). În cadrul sesiunii deschise, au fost depuse proiecte în valoare de aproximativ 500.000 euro până în prezent.

AFIR primește cereri de finanțare în cadrul Schemei pentru micii fermieri (sM 6.5) până la data limită de 15 mai 2017, ora 16.00. Această submăsură a fost lansată pentru prima oară în luna decembrie a anului trecut. Alocarea bugetară stabilită pentru sM 6.5 este de 112,3 milioane de euro.
Modalitatea de depunere a proiectelor de investiții este cea on-line pe pagina oficială a Agenției, www.afir.info, pentru toate submăsurile menționate mai sus. Pentru întocmirea documentației necesare obținerii finanțării, solicitanții au la dispoziție Ghidul Solicitantului care poate fi consultat gratuit pe site-ul Agenției, la secțiunea „Investiții PNDR”, în pagina dedicată fiecărei submăsuri de finanțare în parte.

9 Feb

Informare campanie de promovare a programului „COMPOST”

Compostarea individuală poate contribui semnificativ la reducerea cantităţii de deşeuri depozitate într-o Unitate Administrativ Teritorială. Fracția biodegradabilă care constă în resturi alimentare, deşeuri compostabile provenite din grădina şi bucătăria privată, reprezintă peste 50% din totalul de deşeuri generate, iar în combinaţie cu alte tipuri de deşeuri formează fracția umedă, depozitată în rampele de deşeuri.
Conform statisticilor oficiale, în România nivelul de compostare este zero. În cazul în care biodeșeurile sunt colectate combinat cu alte tipuri de deşeuri reciclabile, acestea contaminează fracția reciclabilă şi astfel duc la reducerea gradului de recuperabilitate în staţii de sortare, care în prezent, în majoritatea cazurilor este de maximum 10%. Depozitarea biodeșeurilor în rampele de deşeuri duce la creşterea emisiilor cu efect de seră, reduce potenţialul de reciclare și este un mod de gestionare ineficient şi neconform cu ierarhia deşeurilor.
Prin transformarea materiei organice în compost nu doar se evită utilizarea gazelor care se folosesc în mod obişnuit la producerea fertilizatorilor sintetici, ci se şi elimină în atmosfera aceste gaze, una dintre cauzele care provoacă încălzirea globală.
Administrația Fondului pentru Mediu, a postat pe site-ul propriu:www.afm.ro, în vederea dezbaterii publice, ghidul de finanțare aferent programului „COMPOST” prin care cetățenii vor putea beneficia de finanțare pentru gestionarea deşeurilor biodegradabile în propriile gospodării.
Prin intermediul primăriilor, fiecare gospodările va putea beneficia de o unitate de producere a compostului din deșeuri menajere biodegradabile, în funcţie de nevoi. Unităţile de compost vor fi special concepute pentru descompunerea aerobă a biodeșeurilor şi conversia în compost, care va putea fi utilizat ca fertilizator organic.
Suma totală alocată acestui program este de 50 milioane lei, din bugetul Administrației Fondului pentru Mediu. Bugetul poate acoperi circa 40 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT), care vor echipa circa 100.000 de gospodării, în funcție de tipul de unitate de compostare ales, cu posibilitate de suplimentare a fondurilor.
Pentru fiecare unitate de compostare individuală, valoarea maximă acceptată poate fi de până la 300 lei inclusiv TVA, pentru unitățile de tip monobloc cu volum cuprins între 200 şi 400 litri, sau de până la 1500 de lei inclusiv TVA pentru cele cu tambur rotativ. Suma maximă eligibilă pentru fiecare UAT fiind de 1,5 milioane lei.
Avantajele compostării individuale implică faptul că tratarea deşeurilor organice este realizată pe loc. Nu există costuri suplimentare provenite din colectare, mărunţire, aerisire fiind nevoie doar de o investiţie iniţială, care este mult mai mică comparativ cu compostarea centralizată. Costurile sunt reduse, iar tehnologia nu implică consum energetic, poluare, etc. Unităţile de compost au o durată de viaţă şi sustenabilitate de 20-30 de ani şi nu necesită mentenanţă.
Selectarea în propria locuinţă, colectarea şi compostarea la domiciliu implică înregistrarea cetăţenilor într-un program special de compostare la domiciliu. Îngrăşământul rezultat poate fi folosit în propria grădina sau valorificat, după caz.
Fiecărei gospodării îi va reveni o singură unitate de producere a compostului, la alegere sau în funcţie de nevoi, fie o instalație de compostare monobloc fie cu tambur rotativ.
Autoritatea locală poate depune un singur dosar de finanţare în cadrul sesiunii, iar dosarele acceptate vor fi finanţate în limita fondurilor disponibile şi în ordinea înregistrării la sediul Autorităţii.