Urbanism

COMISIA DE VERIFICARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE SAU A ALTOR DREPTURI REALE
SI ACORDAREA DESPAGUBIRILOR
pentru imobilul supus exproprierii, in vederea realizarii lucrarii de utilitate publică de interes local
” Modernizare strada Salcâmilor in Comuna Păulesti, județul Satu Mare”

Hotarare comisie expropriere

Anunt referitor la procedura de expropriere

Crăciun Nicolae Aurel

Anunt – Plan Urbanistic General

IMG_0004

Raportul informării și consultării publicului pentru documentația  ” Extindere intravilan pentru zonă de locuințe și funcțiuni complementare pe parcelele cu nr. cad. 106627, 106628, 106629, 106630,106631,106632,106633,106634,106635,106636, 106637 106638, 106639,106640,106641

IMG_0002

Raport de Mediu pentru obiectivul PUG Păulești – dezbatere publică

RAPORT DE MEDIU PAULESTI nov.2020

Studiu de evaluare adecvată PUG Păulești

Evaluare adecvata PUG Paulesti 27.11.2020

Notificare expropriere

ANUNT extindere conductă de distributie si racord gaze naturale

Hotărâre expropriere

Etapă Elaborare P.U.Z. Zonă de locuit – locuințe individuale în Păulești, pe parcela cu nr. cad. 105049” -Berinde.

Program de lucru – serviciul urbanism

PUZ ȘI R.L.U pentru – Zonă de locuit – locuințe individuale în Păulești, pe parcela cu nr cad. 105049

PLANIFICARE PUZ Berinde

Intenție  elaborare P.U.Z Zonă de locuit-locuințe individuale în Păulești, pe parcela cu nr. cad. 105049

Plan de situatie topo semat de topograf

PLAN DE SITUATIE S.O.

INCADRARE IN PUG S.O.

Anunț intenție elaborare PUZ

Document de informare și consultareDocumente de Planificare a procesului de informare si consultare publica


 

 

 

 

Puz TOPO Suta pt S.O.

TABEL 1 vecini

PLAN DE SITUATIE S.O. 2

INCADRARE IN PUG

Memoriu SO 2 PUZ Zona de loc. Paulesti

Anunt privind Intentia de elaborare a planului Urbanistic

Document de planificare a Procesului de Informare si Consultare Publica pentru Documentatia

PUZ pentru aprobare in Consiliu Local – 1

PUG Paulesti – NOU Propus –  Memoriu General Paulesti

PUG Paulesti – NOU Propus – RLU Paulesti

Raportul Informarii si Consultarii Publicului – Pintea Dumitru

PLAN DE INCADRARE – Pintea Dumitru

PROFIL STRADAL – Pintea Dumitru

PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR – Pintea Dumitru

REGLEMENTARI URBANISTICE-ZONIFICARE – Pintea Dumitru

SITUATIA EXISTENTA-DISFUNCTIONALITATII – Pintea Dumitru

aero 1 – Pintea Dumitru

aero 2 – Pintea Dumitru

ECHIPARE CU EDILITARE – Pintea Dumitru

pintea dumitru-memoriu – Pintea Dumitru

Anunt public privind dezbaterea publica

Reglementari propuse Lazea Cosmin

Situatia existenta

Lazea Cosmin

Anunt PUZ Lazea Cosmin

Documentul de Planificare PUZ Lazea Cosmin

incadrare Lazea Cosmin

MEMORIU NONTEHNIC Lazea Cosmin

Anunt privind consultarea asupra PROPUNERILOR PRELIMINARE pentru PUZ

Anunt + Somatie Gita Cornel