Primar

BONTEA ZENOVIU STELIAN


Adresă: Com. Păuleşti, sat Păuleşti, Str. Viorele 6 A,  jud.Satu Mare CP447230


Telefon: Tel.birou 0261757355,  fax 0261757306 mobil 0748824369; 0762691701


E-mail(uri): bontea_zenoviu@yahoo.com,   comunapaulesti@yahoo.com,  primariacomuneipaulesti@gmail.com


Naţionalitate: Română


Data naşterii: 07.03.1961


Locul de muncă: PRIMAR comuna Păulești jud Satu Mare – administrație publică


Experienţa profesională: 

 • Auditor intern la primării;
 •  Ofițer Ministerul Administrației și Internelor-  colonel în   rezervă;
 •  Șef serviciu buget local și contabilitate la Prefectura Satu Mare;
 •  Expert contabil

Educație și  formnare

 • 1968 – 1976   – Şcoala Generală Moftinu Mic;
 •  1976 – 1980   – Liceul Industrial nr. 6 Satu Mare;
 •  1983 -1988 – Facultatea de Științe Economice Babeș- Bolyai Cluj   Napoca – specializare – Economia Industriei Construcțiilor și Tarnsporturilor;
 •  2004- 2008-Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad -specializare Științe Juridice;
 •  2004 – 2005 – Masterat- Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad- drept comunitar.

Limbi străine cunoscute

 • Maghiară
 • Franceză