Category: Ședințe Consiliul Local – VIDEO

Feb 15

Ședință de Consiliul Local 14.12.2017

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare pe anul 2017; 2.Proiect de hotărâre pivind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare, pe anul 2018; 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de explotare şi valorificare a unor cantităţi de masă lemnoasă pentru Comuna […]
Oct 25

Ședință Consiliul Local Păulești 13.10.2017

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare pe anul 2017; 2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al anului precedent al Comunei Paulesti, judetul Satu Mare; 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare şi […]
Oct 5

Ședință de Consiliul Local 05.10.2017

“> 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție de la Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri – IFN S.A. pentru proiectul „Modernizare Cămin Cultural în satul Păulești, comuna Păulești” „Modernizare Cămin Cultural în satul Amați, comuna Păulești” 2. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Păulești, […]
Sep 14

Ședință Consiliul Local Păulești – 14.09.2017

“> În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de hotărâre, care constituie obiectul dispoziţiei primarului Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare, prin care se dispune Convocarea Consiliului Local al Comunei Păuleşti în şedinţă extraordinară pentru data de 14.09.2017 (joi), orele […]