Category: Ședințe Consiliul Local – VIDEO

Ședință de Consiliul Local 14.12.2017

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare pe anul 2017;
2.Proiect de hotărâre pivind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare, pe anul 2018;
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de explotare şi valorificare a unor cantităţi de masă lemnoasă pentru Comuna Păulești, judeţul Satu Mare;
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Sistem de supraveghere video stradal, Comuna Păuleşti – Satu Mare”;

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Uranistic General al Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare;
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării RCS&RDS S.A. de închiriere a unei suprafeţe de 144 mp. în vederea amplasării unui pilon, echipamente şi instalaţii pentru staţii de comunicaţii mobile uşoare;
7.Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie în cartea funciară a unor imobile din localitatea Ambud, în domeniul public al Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare;
8.Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie în cartea funciară a unor imobile din localitatea Petin, în domeniul public al Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare;
9.Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie în cartea funciară în domeniul public a Comunei Păuleşti a unui imobil situat în Păuleşti, judeţul Satu Mare;
10.Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie în cartea funciară în domeniul public a Comunei Păuleşti a unui imobil situat în Amaţi, judeţul Satu Mare;
11.Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie în cartea funciară a unei suprafeţe de 4012 mp. situată în Amaţi, în domeniul public a Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare;
12.Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie în cartea funciară în domeniul public a Comunei Păuleşti a unui imobil situat în Amaţi, judeţul Satu Mare;

13.Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie în cartea funciară în domeniul public a Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare a unei suprafeţe de 8952 mp., terenul de fotbal situat în locaitatea Hrip;
14.Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit conform proiectului nr. 4949/2017 “Descentralizare RED prin injectie de putere in LEA 0,4 KV in loc. Ruseni – zona PTA 4506, judetul Satu Mare”
15.Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit conform proiectului nr. 4920/3/2017 “Cresterea sigurantei in functionare, trifazare LEAJT in loc. Petin zona PTA 4608”;
16.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare în cadrul consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale Păuleşti, judeţul Satu Mare;
17.Cereri diverse

 

PV sedinta 14.12.2017

Ședință Consiliul Local Păulești 13.10.2017

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare pe anul 2017;
2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al anului precedent al Comunei Paulesti, judetul Satu Mare;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare şi reabilitare strada Nicolae Bălcescu, Comuna Păuleşti, localitatea Păuleşti, Judetul Satu Mare”;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Achizitionarea unei tribune spectatori, aparate de aer conditionat si dotarea cu mobilier pentru Comuna Paulesti Judetul Satu Mare”;
5. Proiect de hotărâre privind înscrierea în cartea funciară în domeniul public al Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare a unui drum din localitatea Păuleşti, judeţul Satu Mare;
6. Proiect de hotărâre privind înscrierea în cartea funciară în domeniul public al Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare a bazei sportive din localitatea Petin, Comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului proprietăţilor private ale Comunei Păuleşti înscrise in C.F. nr. 102392 Paulesti, C.F. nr. 102390 Paulesti, C.F. nr. 104676 Paulesti, C.F. nr. 104678 Petin cu proprietăţile înscrise în C.F. nr. 102552 Păuleşti, C.F. nr. 102757 Păuleşti, C.F. nr. 102030 Păuleşti;

Ședință de Consiliul Local 05.10.2017

“>

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție de la Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri – IFN S.A. pentru proiectul „Modernizare Cămin Cultural în satul Păulești, comuna Păulești” „Modernizare Cămin Cultural în satul Amați, comuna Păulești”
2. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Păulești, județul Satu Mare

Ședință Consiliul Local 28 09 2017

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție de la Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. pentru proiectul „Reabilitare drumuri în comuna Păulești rev 2”
2. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Păulești, județul Satu Mare pe anul 2017
3. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație pentru CF nr. 104682 Păulești, categoria de folosință drum situat în localitatea Păulești, județul Satu Mare
4. Proiect de Hotărâre privind organizarea administrativă și atribuirea de numere administrative imobilelor din localitățile Comunei Păulești, județul Satu Mare

14 Sep

Ședință Consiliul Local Păulești – 14.09.2017

“>

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţă publică următoarele proiecte de hotărâre, care constituie obiectul dispoziţiei primarului Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare, prin care se dispune

Convocarea Consiliului Local al Comunei Păuleşti

în şedinţă extraordinară

pentru data de 14.09.2017 (joi), orele 10,00

la sediul Primariei Comunei Păuleşti, str. Principală nr. 83, judeţul Satu Mare, în sala de şedinţă, cu următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi :

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare pe anul 2017;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie de la Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. pentru proiectul “Modernizare, înfiinţare şi dotare grădiniţe în comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare”;
3. Proiect de hotărâre privind solicitarea prelungirii scrisorii de garantie de la Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri – IFN S.A. pentru proiectul “Drumuri Agricole in Comuna Paulesti”;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ “Lotizare în vederea construirii de locuințe individuale în Păulești, județul Satu Mare’’ beneficiari Pintea Dumitru și Pintea Iuliana;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Reabilitare şi dotare dispensar medical uman în localitatea Amaţi, Comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare”;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Reabilitare şi Modernizare Scoala cu clasele I – VIII + Grădiniţă, localitatea Păuleşti, Comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare”;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Reabilitare şi Modernizare Scoala cu clasele I – VIII, localitatea Ambud, Comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare”;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Construire Scoala Gimnazială cu clasele I – VIII, localitatea Hrip, Comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare”;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării delegaţiei Primăriei Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare în localitatea înfrăţită Seregélyes – Ungaria în perioada 29.09.2017 – 02.10.2017;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Primăriei Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare, pe anul 2017;

Păuleşti la 12.09.2017


*materialele înscrise pe ordinea de zi se pot consluta zilnic, de luni – vineri, între orele 8,00 –13,00 la secretarul comunei, la sediul Primăriei din Păuleşti, str. Principală nr. 83, județul Satu Mare, telefon 0261 757 355,
**cei interesati pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, conform legii republicate nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
*** materialele înscrise pe ordinea de zi se comunica in format electronic, dupa caz.