Realizările anului 2017

OBȚINUT FINANȚARE PENTRU URMĂTOARELE PROIECTE:
– Modernizare Căminul cultural Păulești – sursa AFIR- 250.000 Euro
– Modernizare Căminul cultural Amați – sursa AFIR – 250.000 Euro
– Reabilitare drum Ambud –Hrip + 5 străzi din loc Păulești și Amați – sursa AFIR – 1.000.000 Euro
– Gradiniță nouă în Ambud și modernizare Gradiniță Petin – sursa AFIR- 500.000 euro
– Școala noua, Hrip – sursa PNDL2- – 2.427.758 lei
– Școala Ambud, reabilitare-sursa PNDL 2 -1.789.828 lei
– Școala Păulești cu grădiniță, reabilitare – sursa PNDL 2 – 1.532.134 lei
– Dipensar medical Amați (fosta gradiniță) – sursa PNDL 2-524.870 lei
– „CENTRU TRANSFRONTALIER INTEGRAT PENTRU MONITORIZAREA, PREVENIREA RISCURILOR ŞI MANAGEMENTUL DEZASTRELOR” – sursă RO-HU – 854.550 euro

Au fost depuse următoarele proiecte:
1. Reabilitare Drumuri agricole etapa a II-a
2. „Achiziționarea unei tribune spectatori, aparate de aer condiționat și dotarea cu mobilier pentru Comuna Păulești Județul Satu Mare” proiect pe GAL pentru dotare Primărie și Baza sportivă Petin

Finalizate:
Iluminat public cu Led- uri pe arterele principale;
Iluminatul public pe străzi care nu aveau această utilitate ;
Trotuar în Păulești și Ambud;
Asfaltat strada Nicolae Bălcescu;
Supravegherea video în toată comuna;
Finalizat drumuri agricole pietruite :Amati- Cionchești, Amati-Hrip, Petin- DC 19;
Finalizat asfaltat DC 96 Ambud –Amati;
Dat în folosință gradinită nouă la Hrip;
Dotat cu rezervor carburant și tractoraș gazon;
Colectarea selectivă a gunoaielor în comună;
Nomenclatorul stradal;
Întăbulat proprietăți ale comunei Păulești,
Introdus peste 4 km apa ;
S-a dat in folosinta canalizarea din Paulești, Ambud am branșat canalizarea de la Petin;
Muzeul comunei Păulești prin voluntariat și donații;
Dotat cu ansambluri de joaca pentru copii și mese parc pentru tineret;
Plantat arbori;
Teren sport pentru Paulești,
Întreținere, drenaje ape pluviale, podețe , diverse lucrări de reparații și întreținere la bunurile aparținând domeniului public etc.;,

Evenimente organizate:
1.Expoziția de cai de la Rușeni;
2.Festivalul Tradițiilor și Meșteșugurilor de la Amați
3. Festivalul recoltei;
4. Colinzi în luna Decembrie;
5. Turneu de fotbal la Petin;

Am continuat schimbul cultural cu comuna înfrațită Seregelyes;

Sunt câteva din realizările Primăriei Păulești în anul care a trecut

  

 

 

 

Leave a Reply