„Modernizarea și reabilitare strada Nicolae Bălcescu, Comuna Păulești, loc. Păulești, județul Satu Mare’’

20 Feb    Achiziții publice

Memoriu

Denumirea obiectului de investiții:

MODERNIZARE ȘI REABILITARE STRADA NICOLAE BĂLCESCU,
COMUNA PĂULEȘTI, LOCALITATEA PĂULEȘTI, JUDEȚUL SATU MARE.

Amplasamentul:

Lucrarea este amplasată în județul Satu Mare, comuna Păulești, localitatea Păulești.

Firma executantă:
SC ALFA ROM SRL


Beneficiarul investiției:

Comuna Păulești

Descrierea investiției:

Strada Nicolae Bălcescu ce face obiectul se desprinde din drumul județean DJ193 în centrul localității Păulești, vizavi de Biserica Ortodoxă și se desfășoară spre extravilan pe o lungime de aproximativ 800 m.
Categoria de importanță a construcției în conformitate cu H.G.R. nr. 766/1977 “Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor” este categoria C (construcție de importanță normală).
Traseul în plan este relativ rectiliniu, având o lungime de aproximativ 0,800 km., aliniamentele sunt racordate cu curbe neamenajate corespunzător.
Declivitatea în profil longitudinal este mică, sub 1%. În plan și în lung sunt necesare corecții pentru îmbunătățirea unor curburi asimetrice deoarece strada studiată nu a fost geometrizată anterior nici din punct de vedere al traseului în plan și nici al profilului longitudinal.
Starea actuală a străzii Nicolae Bălcescu este afectată de lipsa unei îmbrăcăminți moderne dar și de lipsa unui sistem funcțional de colectare și evacuare al apelor căzute pe carosabil.
Strada prezintă un sector în zona cu case cu platforma de aproximativ 7,00 m fiind încadrată de zone verzi care înglobează pe alocuri și șanțuri de pământ. În aceste zone verzi sunt amplasați și stâlpi ai rețelelor aeriene de utilități precum și copaci. În afara zonelor verzi și până la garduri sunt amenajate pe alocuri trotuare pietonale din beton cu lățimea de circa 1,0m.
Zestrea rutieră pe sectorul de drum este de aproximativ 20-25 cm balast.
Colectarea și evacuarea apelor este deficitară, apele căzute rămân pe carosabil, se înfiltrează în corpul drumului producând degradări.
În concluzie se poate spune că pe strada Nicolae Bălcescu s-a intervenit doar local pentru umplerea gropilor formate.
Actuala stare a străzii nu numai că generează o stare de disconfort locuitorilor din comună, dar prezintă un real pericol igienico-sanitar, atât pe timp uscat (praful – ce poate duce la apariția bolilor de plămâni), cât și pe timp ploios (prin băltirea apelor, apariția noroaielor) și constituie totodată o frână în dezvoltarea activităților de producție în zonă.
Calificativul de stare atribuit întregului traseu este rău.
În concluzie, strada Nicolae Bălcescu prezintă o stare tehnică necorespunzătoare care afectează negativ condițiile de circulație din punct de vedere al siguranței, confortului și vitezei. De asemenea, impactul asupra mediului este total nefavorabil.

Soluția propusă:
1. S-a realizat un covor asfaltic pe o latime de 6.00 m, suprafața totală ce urmează a fi modernizată este de aproximativ 4.800 m² de îmbrăcăminți asfaltice în 2 straturi: BAD25 în grosime de 6 cm, și BA16 în grosime de 4 cm, după cum urmează :
• s-a executat lucrări de scarificare a împietruirilor existente, cu reprofilarea materialului rezultat din scarificare;
• în vederea creșterii capacității portante a drumului s-a adus un adaus de piatră spartă cu împănare în grosime de 8 cm.;
• s-au executat lucrări pregătitoare care constau în curățarea suprafeței și amorsarea stratului de bază în vederea așternerii stratului de legătură din mixtură asfaltică tip BAD25;
• s-a așternut stratul de legătură (mixtură asfaltică tip BAD25) în grosime de 6 cm;
• s-a adus la cotă căminele existente în proximitatea drumului;
• s-au executat lucrări pregătitoare în vederea așternerii stratului de uzură BA16, care constau în curățarea și amorsarea stratului de legătură;
• s-a așternut stratul de uzură (mixtură asfaltică tip BA16) în grosime de 4 cm.
2. S-au executat 2 acostamente împietruite, împănate și colmatate cu o lățime de 0,50 m, câte una de fiecare parte a drumului.


Valoarea investiției:

Valoarea estimată a investiției se ridică la suma de 441.730 RON, valoare care nu include T.V.A.

Leave a Reply