Hotărâri ale C.L. Păuleşti, şedinţa 29.03.2018

 

HCL nr. 34_2018  privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Păuleşti pe anul 2018,

HCL nr. 35_2018 privind acceptarea ofertei de donaţie pentru C.F. nr. 104860 Păuleşti, categoria de folosinţă drum situat în localitatea Păuleşti, judeţul Satu Mare,

HCL nr. 36_2018 privind acceptarea ofertei de donaţie pentru C.F. nr. 104971 Păuleşti,  categoria de folosinţă drum situat în localitatea Păuleşti, str. Trandafirilor, judeţul Satu Mare,

HCL nr. 37_2018 privind acceptarea ofertei de donaţie pentru C.F. nr. 104825 Păuleşti,  categoria de folosinţă drum situat în localitatea Păuleşti, str. Trandafirilor, judeţul Satu Mare,

HCL nr. 38_2018 privind aprobarea preluării în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comnei Păuleşti a branşamentelor făcute de APASERV în Comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare şi delegarea gestiunii acestora,

HCL nr. 39_2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale a Comunei Păuleşti,judeţul Satu Mare,

HCL nr. 40_2018 privind aprobarea procsului–verbal de inventariere a bunurilor proprietatea Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare, efectuat pentru sfârşitul anului 2017

HCL nr. 41_2018 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Primăriei Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare, pe anul 2018,

  HCL nr. 42_2018 privind aprobarea acordării unui ajutoar de urgenta pentru Jurja Cristina Maria, din bugetul local al Comunei Paulesti, judetul Satu Mare,

 HCL nr. 43_2018 privind modificarea H.C.L. nr. 68 / 2017 pentru stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii în domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei publice în Comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare,

 

 

 

Leave a Reply