Decizii de retrocedare depuse de Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Oradea