Hotărâri ale Consiliului Local Păuleşti, şedinţa 30.05.2018