Hotărâri ale Consiliului Local Păuleşti, sedinta 16.10.2018