Publicație de căsătorie MALANCA ANDREI-VASILE și SILAGHI NICOLETA-LAURA

ROMÂNIA
Consiliul Local al Comunei Păuleşti
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor
Serviciul Stare Civilă

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 09.08.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui MALANCA ANDREI VASILE, născut la data de 01.10.1988 în SATU MARE, cu domiciliul in loc. AMAȚI, com PĂULEȘTI, jud. SATU MARE și a d-rei SILAGHI NICOLETA-LAURA, născută la data de 07.04.1985 in Mun. SATU MARE, cu domiciliul în sat AMAȚI, com. Păulești, Jud. SATU MARE.
În temeiul art. 285 din codul Civil , orice persoană poate face opunere la această căsătorie , dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris , cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Încuviinţarea Ofiţer de stare civilă
Părinte (tutore, curator) BALAJ ADRIANA LACRIMIOARA