Măsura 15 – Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor Schema de ajutor de stat – Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor

Măsura 15 – Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor

Schema de ajutor de stat – Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor

 

 

Informații referitoare la sprijinul acordat

 

Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acordă anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafață (hectar), proprietarilor (inclusiv Unităților Administrativ Teritoriale) de păduri din fondul forestier național, în baza unui angajament pentru o perioadă de 5 ani și vizează compensarea pierderilor de venit și a costurilor suplimentare suportate de beneficiar ca urmare a implementării unuia sau a celor două pachete ale schemei de ajutor de stat:

 

 • Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște, pentru care beneficiarul primește 38 euro/an/ha pentru întreaga suprafață inclusă în angajament,

 

 • Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri, pentru care beneficiarul primește 137 euro/an/ha pentru suprafață anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2 (Acest pachet poate fi accesat numai împreună cu Pachetul 1)

 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza schemei de ajutor de stat este de 100%.

 

Pentru suprafețele mai mari de 500 ha se aplică degresivitatea sprijinului financiar, astfel că nivelul plăților va fi ajustat.

Praguri de degresivitate (ha) Ajustare a nivelului plății Exemplu: Plata anuală pentru un angajament aferente Pachetului 1 de 5.600 ha
100 – 500 100% 500 ha x 38 euro x 100% 500 ha x 38 euro 19.000 euro/an
500,01 – 1000 85% 500 ha x 38 euro x 85% 500 ha x 32,3 euro 16.150 euro/an
1000,01 – 5000 65% 4.000 ha x 38 euro x 65% 4.000 ha x 24,7 euro 98.800 euro/an
> 5000 50% 600 ha x 38 euro x 50% 600 ha x 19 euro 11.400 euro/an
TOTAL 5.600 ha   145.350 euro/an

 

Suprafața minimă pentru care se încheie un angajament pentru pachetul 1 este de 100 ha. Proprietarii de terenuri forestiere care dețin suprafețe mai mici  și/sau care nu îndeplinesc condițiile de accesare se pot asocia pentru a aplica în cadrul schemei de ajutor de stat.

 

Pentru a fi eligibili în cadrul schemei de ajutor de stat  beneficiarii, printre altele, trebuie:

 

 • să dețină amenajament silvic în vigoare pe toată suprafața din angajament,
 • să dețină contract de administrare sau prestări servicii silvice cu un ocol silvic autorizat pentru întreaga suprafață din angajament și pe toată perioada de angajament,
 • să participe în cadrul angajamentului cu toată suprafața de teren forestier deținută aceștia într-o unitate de producție și/sau protecție (conform amenajamentului silvic),
 • să delimiteze o zonă de liniște de cel puțin 20% din totalul suprafeței pentru care se încheie un angajament în cadrul căreia nu va efectua tăieri de masă lemnoasă pe întreaga perioadă a angajamentului, cu excepția situațiilor prevăzute în Ghidul solicitantului. (Pe suprafața din afara zonei de liniște, beneficiarul are dreptul să efectueze tăieri de masă lemnoasă numai într-un singur an din cei cinci de angajament, cu excepția situațiilor prevăzute în Ghidul solicitantului),
 • să contracteze sau să efectueze lucrări de colectare a materialului lemnos folosind exclusiv atelaje la operațiile de adunat, scos și apropiat, până la platforma primară, pe suprafața parcursă cu rărituri care face obiectul angajamentului pentru pachetul 2,
 • să respecte normele privind eco-condiționalitatea pe toate terenurile agricole aparținând exploatației agricole și pe toată perioada angajamentului, în cazul în care dețin și suprafețe agricole.

 

Pădurile încadrate în tipul I funcțional (TI – conform prevederilor amenajamentului silvic) nu sunt eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat, iar terenurile destinate împăduririi sau reîmpăduririi trebuie să nu reprezinte mai mult de 15% din suprafața angajată.

 

Pași de parcurs pentru accesarea schemei de ajutor de stat

 

 1. Etape premergătoare depunerii cererii de sprijin*
  • Elaborarea dosarului tehnic,
  • Obținerea avizului** Gărzii Forestiere (GF) pentru Dosarul tehnic.

* Potențialii beneficiari se pot adresa experților Centrele județene APIA și GF pentru asistență tehnică în ceea ce privește elaborarea dosarului tehnic începând cu data publicării Ghidului solicitantului (GS) pe site-ul APIA (GS a fost aprobat și este publicat pe site-ul APIA),

** Potențialii beneficiari trebuie să aibă în vedere că Dosarul tehnic nu poate fi depus la Garda Forestieră, în vederea avizării, cu mai puțin de 15 zile înainte de încheierea perioadei de depunere a cererilor de sprijin la APIA.

 

 1. Etape aferente depunerii cererii de sprijin și selectării beneficiarilor
 • Depunerea cererii de sprijin la centrele județene APIA,
 • Evaluarea cererii de sprijin de către experții APIA,
 • Selecția beneficiarilor în funcție de punctajul acordat (în cazul în care valoarea cererilor de sprijin depuse depășește alocarea financiară a sesiunii).

 

 1. Etape aferente implementării angajamentului
 • Depunerea anuală a cererilor de plată (cererea de sprijin reprezintă și prima cerere de plată, aferentă anului 1 de angajament – 01.01.2020 – 31.12.2020),
 • Verificarea administrativă și pe teren de către APIA/Garda forestieră a lucrărilor efectuate și a respectării condițiilor prevăzute în angajament,
 • Plata către beneficiar.

 

Informațiile detaliate pentru accesarea schemei de ajutor de stat pot fi consultate la centrele județene ale APIA, respectiv în Ghidul solicitantului și documentele de implementare publicate pe site-ul APIA www.apia.org.ro.

 

Sesiunea 3 de depunere a cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat se estimează a se desfășura în perioada 2 martie – 15 mai 2020, alocarea financiară fiind de cca. 50.000.000 euro. Pentru această sesiune, cererea de sprijin reprezintă și cerere de plată pentru anul 1 (1 ianuarie– 31 decembrie 2020).