Programul de sprijin pentru tomate 2020

Stimați membri ai Asociației,

 

 

În aceste vremuri tulburi, ne bucurăm că unele programe de sprijinire
a agriculturii românești continuă.

Astfel, vă informăm că în Ședința Guvernului din data de 26 martie
2020 a fost adoptată Hotărârea privind aprobarea schemei „Ajutor de
minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate
în spații protejate”, pentru anul 2020.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis
sunt în sumă de 187.500 mii lei, reprezentând echivalentul în euro
al sumei  de 39.477 mii euro și se asigură din bugetul pe anul 2020.
Valoarea ajutorului de minimis este de maximum 3.000 euro/beneficiar/an.

Cererea de înscriere în program și documentele aferente pot fi depuse
/transmise la Direcțiile Agricole Județene inclusiv prin fax sau
poștă, sau în format electronic prin e-mail, până la data de 15 mai
a.c.

Potențialii beneficiari sunt:

* – producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de
producător
* – producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi
individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr.
44/2008
* – producătorilor agricoli persoane juridice.

Pentru a fi eligibili la aplicarea schemei solicitanții trebuie să
îndeplinească următoarele criterii cumulative:

* – să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spaţii
protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă
indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se
găsească inscripția “Program susținere tomate, anul 2020, beneficiar
numărul ………….., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului
………/ Municipiului Bucureşti”;
* – să obțină o producție de minimum 3 kg tomate/mp;
* – să fie înregistrați în evidenţele Registrului agricol deschis
la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află
suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de
cerere.
* – să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de
protecție a plantelor completat începând cu data înființării
culturii.
* – să facă dovada producției realizate prin documente justificative
privind comercializarea producției

Verificările se efectuează la începutul rodirii și înainte de
începerea recoltării în vederea evaluării producției. Valorificarea
recoltei se face până la data de 15 iunie a.c. inclusiv.

Documentele justificative, respectiv bonul fiscal/factura/fila/filele
din carnetul de comercializare, care atestă comercializarea producției
de tomate obținute din spațiile protejate, se depun la Direcțiile
pentru Agricultură Județene până la data de 30 iunie 2020, inclusiv.