Proces-verbal al sedintei Consiliului Local Paulesti din 13.05.2020