POCU: LANSEAZĂ ÎN CONSULTARE PUBLICĂ APELUL DE PROIECTE PENTRU CREȘTEREA CAPACITĂȚII TEHNICE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII

23 Jun    Implementare Proiecte
AM POCU a lansat vineri, 19 iunie, în consultare publică Ghidul
solicitantului „Economia sănătății și echitatea în accesul la
servicii și tehnologii” – axa prioritară 4/ obiectivul specific
4.8.
Solicitanți eligibili:
Autorități publice singure sau în parteneriat cu actori relevanți
(alte autorități publice centrale și locale, universităţi,
ONG-uri/Universități publice de Medicină și Farmacie/Ordinul
Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților
Medicali /Ministerul Sanatatii inclusiv cei din autorităţile de
sănătate publică, institutele şi instituţiile medicale).
Tipurile de activități/subactivități eligibile care vor fi
finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt cele care
vizează acordarea de sprijin pentru creșterea capacității tehnice a:
    * profesioniștilor din autoritățile și instituțiile publice din
domeniul sănătății şi/ sau
    * personalului implicat în furnizarea de servicii medicale şi/ sau
    * specialiștilor implicați în furnizarea de servicii conexe actului
medical prin furnizarea de programe de formare inclusiv
    * programe postuniversitare de formare profesională continuă şi/sau
    * programe postuniversitare de educație permanentă,
    * participare la schimburi de experiență/de bune practici și pentru
dezvoltarea şi implementarea de instrumente, soluții sau mecanisme de
evaluare a nevoilor şi/sau a performanței serviciilor medicale.
Tipurile de activități/subactivități eligibile care vor fi
finanțate în contextul acestui apel de proiecte au o acoperire
națională.
În cadrul prezentului apel de proiecte bugetul alocat este de 3.000.000
euro.
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 3.000.000 euro.
Perioada de implementare a proiectului este de maximum 36 luni, dar nu
mai târziu de 30 decembrie 2023.
Propunerile și sugestiile privind îmbunătățirea acestui document
pot fi transmise până la data de 29 iunie 2020.
_Sursa: BEST PROJECT TEAM [2]_