Cod etic și de integritate al functionarilor publici și personalului contractual din cadrul Primăriei Păulești