Anunț de mediu – Depunerea solicitării pentru emiterea acordului de mediu – Drumuri agricole în comuna Păulești -etapa a II-a