Măsuri pentru implementarea proiectelor de apă și apă uzată

13 Jul    Implementare Proiecte
În cadrul ședinței, MFE a informat Guvernul României despre stadiul
proiectelor de apă și apă uzată implementate cu fonduri europene în
România, inclusiv despre măsurile luate pentru urgentarea
implementării proiectelor.
În actuala perioadă de programare (2014-2020), pentru proiecte de apă
și apă uzată România beneficiază de o alocare de 2,616 miliarde
euro (85% contribuție UE nerambursabilă și 15 fonduri de la bugetul
de stat).
Portofoliul POIM cuprinde 115 proiecte dintre care:
    * 29 proiecte sunt fazate și au o valoare de 724 milioane euro
    * 17 proiecte sunt din actuala perioadă de programare și au o valoare
de 3,3 miliarde euro
    * 41 de proiecte de asistență tehnică în valoare de 104 milioane
euro
Cu un grad de contractare de 160,19%, aceste proiecte au o valoare
totală de 4,1 miliarde euro. Dintre cele 17 noi proiecte, 7 dintre ele,
cu o valoare de 1,19 miliarde euro au fost aprobate după data de 4
noiembrie 2019.
Atât proiectele fazate, cât și cele de asistență tehnică, dar și
cele noi se află în implementare în diferite stadii. Până acum
aceste proiecte au generat un nivel de absorbție de 14% din totalul
sumei disponibile, și anume 309 milioane euro.
În ceea ce privește proiectele fazate (29 de proiecte), implementarea
lor se desfășoară astfel:
    * Progres financiar – 36% – 231,8 milioane euro, din care 35,5
milioane euro după data de 4 noiembrie 2019.
    * Progres fizic:
    * sub 25%: 1 proiect;
    * între 25% și 50%: 1 proiect;
    * între 50% și 80%: 5 proiecte;
    * peste 85%: 22 proiecte, din care 4 proiecte finalizate (2 proiecte
finalizate după 4 noiembrie 2019).
Proiectele noi de investiții (17 proiecte) se află în următorul
stadiu al implementării:
    * Progres financiar – 0,85% – 25 milioane euro, din care 22,7
milioane euro după 4 noiembrie 2019
    * Progres fizic:
    * sub 1%: 9 proiecte;
    * între 1% și 5%: 3 proiecte;
    * între 5% și 20%: 1 proiect;
    * peste 20%: 4 proiecte.
În paralel sunt pregătite 28 de proiecte de investiții în sectorul
de apă și apă uzată a căror valoare estimată este 5,769 miliarde
euro.