UN NOU PACHET DE MĂSURI CARE SĂ CONTRIBUIE LA REDRESAREA ȘI LA CREȘTEREA ECONOMICĂ A EUROPEI DIN PARTEA COMISIEI EUROPENE

17 Jul    Implementare Proiecte
Comisia Europeană a adoptat ieri, 15 iulie, un pachet fiscal nou și
ambițios pentru a se asigura că politica fiscală a UE sprijină
redresarea și creșterea economică pe termen lung a Europei. Acesta se
bazează pe cei doi piloni, ai echității și simplității. Echitatea
fiscală, ca mijloc de protejare a veniturilor publice, rămâne o
prioritate esențială pentru Comisia Europeană și va juca un rol
important în procesul de redresare economică a UE pe termen scurt și
de realizare a prosperității pe termen lung.
Pachetul vizează stimularea echității fiscale prin intensificarea
luptei împotriva abuzurilor fiscale, reducerea concurenței fiscale
neloiale și sporirea transparenței fiscale. În paralel, pachetul se
concentrează pe simplificarea normelor și a procedurilor fiscale, în
scopul îmbunătățirii mediului de afaceri pentru întreprinderile din
întreaga UE. Aceasta include eliminarea obstacolelor fiscale și a
sarcinilor administrative pentru contribuabilii din numeroase sectoare,
astfel încât întreprinderile să prospere și să se dezvolte mai
ușor pe piața unică.
Pachetul fiscal de astăzi este alcătuit din trei inițiative separate,
dar interconectate:
    * Planul de acțiune fiscală prezintă 25 de măsuri distincte pentru
a face impozitarea mai simplă, mai echitabilă și mai bine adaptată
la economia modernă în următorii ani. Aceste măsuri le vor ușura
viața contribuabililor de bună-credință, prin eliminarea
obstacolelor din toate etapele, de la înregistrare până la raportare,
plată, verificare și soluționarea litigiilor. Planul de acțiune va
ajuta statele membre să valorifice potențialul datelor și al noilor
tehnologii, să combată mai eficient frauda fiscală, să
îmbunătățească respectarea normelor și să reducă sarcinile
administrative.
    * Propunerea privind cooperarea administrativă (DAC 7) extinde normele
UE în materie de transparență fiscală la platformele digitale,
pentru ca și persoanele care câștigă bani din vânzarea de mărfuri
sau servicii pe aceste platforme să plătească impozite în mod
echitabil. Această nouă propunere va asigura schimbul automat de
informații între statele membre cu privire la veniturile generate de
vânzătorii de pe platformele online. De asemenea, propunerea
consolidează și clarifică normele din alte domenii în care statele
membre colaborează pentru a combate abuzurile fiscale, de exemplu prin
audituri fiscale comune.
    * Comunicarea privind buna guvernanță fiscală se axează pe
promovarea echității fiscale și pe combaterea concurenței fiscale
neloiale, atât în UE, cât și la nivel internațional. În acest
scop, Comisia propune o reformă a Codului de conduită care să
abordeze concurența fiscală și practicile fiscale dăunătoare din
UE. O altă propunere se referă la îmbunătățirea listei UE a
jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale, care include țările
din afara UE ce refuză să respecte standardele convenite la nivel
internațional. Aceasta a încurajat până în prezent țările terțe
să adopte standarde de bună guvernanță fiscală, dar rămân încă
multe de făcut în acest sens. Comunicarea evidențiază, de asemenea,
abordarea UE privind colaborarea în domeniul fiscal cu țările în
curs de dezvoltare, în conformitate cu Agenda 2030 pentru dezvoltare
durabilă.
Pachetul de astăzi constituie prima parte a unei agende fiscale
cuprinzătoare și ambițioase a UE pentru anii următori. De asemenea,
Comisia va elabora o nouă abordare, adaptată secolului 21, cu privire
la impozitarea întreprinderilor pentru a răspunde provocărilor
economiei digitale și pentru a se asigura că toate întreprinderile
multinaționale își plătesc impozitele în mod echitabil. În
contextul Pactului verde, Comisia va prezenta propuneri pentru a garanta
că fiscalitatea sprijină obiectivul UE de a atinge neutralitatea
climatică până în 2050. Această abordare pluridimensională a
reformei fiscalității din UE urmărește să asigure o impozitare mai
echitabilă, mai ecologică și mai adaptată la economia modernă,
contribuind astfel la o creștere durabilă și favorabilă incluziunii
pe termen lung.