FIRMELE ÎȘI VOR PUTEA ACHIZIȚIONA ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE ÎN LEASING, CU GARANȚII DE STAT FNGCIMM_

21 Jul    Implementare Proiecte
Firmele mici și mijlocii (IMM) din România vor putea să-și
achiziționeze echipamente și utilaje în leasing, cu garanții de
stat, printr-un nou program guvernamental care urmează să fie
operaționalizat, a anunțat, luni, Fondul Național de Garanatre a
Creditelor pentru IMM (FNGCIMM).
Programul guvernamental, își propune stimularea accesarii finantarilor
de tip leasing financiar in vederea  achizitionarii de active noi sau
second-hand pentru desfasurarea activitatii companiilor, in special a
celor care au nevoie de transfer de tehnologie in procesele de
productie.
Noul program guvernamental IMM Leasing Echipamente și Utilaje „va fi
operaționalizat în perioada imediat următoare”, anunță FNGCIMM.
Principalele caracteristici ale programului IMM Leasing:
    * Vor fi acordate facilitati de garantare de catre stat sub forma
punerii la dispozitia institutiilor financiare nebancare înscrise în
Registrul Special la BNR a unor plafoane anuale de garantare pentru
finantarile de tip leasing financiar pentru achizitionarea de bunuri noi
sau second-hand, necesare in derularea activitatii IMM-urilor, precum si
a intreprinderilor afiliate care au un numar egal sau mai mare de 250 de
angajati.
    * Garantiile vor fi acordate de catre FNGCIMM si vor fi garantate de
catre stat, prin Ministerul Finantelor Publice, in procent de maximum
80% din valoarea finantarii pentru achizitia de echipamente IT si
tehnologia informatiei si in procent de maximum 60% din valoarea
finantarii pentru achizitia de utilaje si echipamente tehnologice,
vehicule pentru transport marfuri si persoane utilizate in scop
comercial in cadrul unei operatiuni de leasing financiar.
    * Valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat care pot fi
acordate unui beneficiar in cadrul acestei facilitati va fi de 5.000.000
lei, iar perioada si modalitatea de rambursare a finantarilor, vor fi
stabilite de finantatori, conform normelor interne ale acestora.
    * Durata maxima a perioadei de leasing va fi de 72 de luni, cu
posibilitatea acordarii unei perioade de gratie cuprinsa intre 3 si 12
luni iar avansul achitat de utilizator este de 0%, și, in funcție de
solicitarea beneficiarului, poate ajunge pana la maximum 20%  din
valoarea de achizitie a bunului finantat (exclusiv TVA).
    * Sunt eligibile pentru acordarea de garantii in cadrul programului
intreprinderile mici si mijlocii precum si întreprinderile afiliate,
din toate sectoarele de activitate, cu excepția urmatoarelor:
intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare,
activitaţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau
comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool cu
excepția vinului și berii, substanţe aflate sub control naţional,
plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope,
activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi
protecţie.
    * Se pot acorda facilități de natura subvenției de dobânda în
procent de până la 50% pentru finanțarile garantate in cadrul
programului, precum și garanții de stat în condițiile
subvenționării în procent de 100% a comisionului de administrare și
a comisionului de risc. Facilitatile prevazute in cadrul programului se
acorda in baza unei scheme de ajutor de minimis.
După IMM Invest și IMM Leasing pentru echipamente și utilaje, FNGCIMM
spune că va mai deschide alte 2 programe de finanțare pentru firmele
mici și mijlicii:
    * IMM Factoring cu regres (schema de garantare de catre stat a
creditului commercial),
    * IMM Scontarea cu garantarea de catre stat (accesul la creditul
furnizor).
_Sursa: STAR-UP CAFE