Informare APIA cu privire la schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”