Anunț de mediu – „Reabilitare drumuri în comuna Păulești – rev.2”