Hotărâri ale Consiliului Local – sedinta 01.09.2020

Hotărârea nr 62/2020 

Privind aprobarea preluării in inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Păulești a extinderilor făcute în Comuna Păulești, județul Satu Mare și delegarea gestiunii acestora către APASERV Satu Mare 

HCL nr. 62_2020

Hotărârea nr 63/2020 

Privind rectificarea bugetului local al Comunei Păulești pe anul 2020

HCL nr. 63_2020

Hotărârea nr. 64/2020 

Privind aprobarea caietului de sarcini la obiectivul de investiții „Reabilitare și întreținere trotuare în Comuna Păulești, județul Satu Mare 

HCL nr. 64_2020

Hotărârea nr. 65/2020 

Privind aprobarea Prelungirii Scrisorii de Garanție pentru implementarea proiectului „Reabilitare drumuri în comuna Păulești REV. 2”, comuna Păulești, jud. Satu Mare, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr.C0720RN00011763200136/25.09.2017

HCl nr. 65_2020

Hotărârea nr. 66/2020 

Privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție pentru implementarea proiectului „Modernizare Cămin Cultural în satul Păulești, comuna Păulești”, „Modernizare cămin cultural în satul Amați, comuna Păulești”, comuna Păulești, jud. Satu Mare, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. C0760CN00011663200153/03.10.2017

HCL nr. 66_2020

Hotărârea nr 67/2020

Privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garanție pentru implementarea proiectului „MODERNIZARE, INFIINTARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚE ÎN COMUNA PĂULEȘTI, JUDETUL SATU MARE”, în baza contractului de finantare nerambursabilă nr. C0720EN00011763200290/24.08.2017

HCL nr. 67_2020

Hotărârea nr. 68/2020 

Privind aprobarea solicitării suplimentării cheltuielilor neeligibile privind proiectul „CONSTRUIRE SCOALA GIMNAZIALĂ CU CLASELE I-VIII, LOC. HRIP, COM. PĂULEȘTI, JUD. SATU MARE”, cu o valoare 11.044,40 lei+TVA – valoare neeligibilă suportată din bugetul local și aprobarea actualizăriiindicilor tehnico-economici în urma incheierii contractelor de achiziție publică cu verificatorii de proiect

HCL nr. 68_2020

Hotărârea nr. 69/2020

privind aprobarea proiectului și indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „MODERNIZAREA STRĂZILOR IOAN SLAVICI, VASILE GOLDIS, CRASNA ȘI MUREȘ ÎN COMUNA PĂULEȘTI, JUDETUL SATU MARE”

HCl nr. 69_2020

Hotărârea nr.70/2020 

Privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA PĂULEȘTI, JUDEȚUL SATU MARE”

HCL nr. 70_2020