Stiri finantare 20.10.2020

21 Oct    Implementare Proiecte
_POC: Ghidul solicitantului pentru finanțarea tabletelor școlare
și echipamentelor IT pentru desfășurarea activității didactice_
Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru
Programul Operațional Competitivitate, împreună cu Autoritatea pentru
Digitalizarea României, prin Organismul Intermediar pentru Promovarea
Societății Informaționale, anunță publicarea Ghidului
solicitantului aferent celui de al doilea apel de proiecte aferent
Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a
infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune,
e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE apelul 2 dedicat
tabletelor școlare și echipamentelor/dispozitivelor IT pentru
activitatea didactică [1].
Pentru învățământul superior va fi lansat un nou apel de proiecte
după modificarea Programului Operațional Competitivitate.
Depunerea și înregistrarea propunerilor de proiecte se va realiza
începând cu data de 25 octombrie 2020 ora 09:00 și se va închide în
data de 15 ianuarie 2021 ora 18:00.
Cererile de finanțare vor fi depuse prin aplicația electronică
MySMIS2014, cu toate anexele cerute în Ghidul solicitantului.
_Sursa: MFE [2]_
    *
_POIM PUBLICĂ GHIDUL DE ACCESARE A FONDURILOR PENTRU CONSOLIDAREA
CAPACITĂŢII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT ÎN VEDEREA
GESTIONĂRII SITUAȚIEI DE PANDEMIE GENERATĂ DE VIRUSUL SARS-COV-2_
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură
Mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ghidul de
accesare a fondurilor pentru consolidarea capacităţii unităților de
învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie
generată de virusul SARS-COV-2 [3].
85 milioane euro fonduri europene se vor îndrepta către școlile și
universitățile din România pentru echipamente de protecție și
containere sanitare mobile. Acestea vor fi dotate cu echipamente de
protecție medicală/ dispozitive medicale și dezinfectanți, precum
și containere sanitare mobile. Astfel, acțiunile finanțabile din
cadrul proiectelor vor putea include:
1. Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu:
    * echipamente de protecție / dispozitive medicale, în special, dar
fără a fi limitate la: măști de protecție, dezinfectanți,
combinezoane, aparatură destinată dezinfecției și sterilizării
aerului de tipul nebulizatoarelor;
    * containere sanitare mobile destinate asigurării condițiilor
igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea și diminuarea
răspândirii potențiale a infecției cu virusul SARS-CoV-2.
2. Dotarea instituțiilor de învățământ superior de stat cu
echipamente de protecție / dispozitive medicale, în special, dar
fără a fi limitate la: măști de protecție, dezinfectanți,
combinezoane, aparatură destinată dezinfecției și sterilizării
aerului de tipul nebulizatoarelor. Pentru acțiunile de acest tip,
echipamentele de protecție de uz personal sunt eligibile exclusiv în
beneficiul studenților care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia
de burse sociale de stat și burse sociale ocazionale. Dotarea cu
containere sanitare mobile poate fi propusă doar pentru unitățile de
învățământ preuniversitar de stat din regiunile mai puțin
dezvoltate, care nu dispun de acces la rețeaua de apă și canalizare!
Beneficiarii măsurilor de finanțare vor fi:
    * a) unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu
condiția ca acestea să aibă personalitate juridică pentru
încheierea de contracte de achiziție publică în condițiile legii;
    * b) instituțiile de învățământ superior de stat pentru
studenții care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse
sociale de stat și burse sociale ocazionale;
    * c) autoritățile publice locale pentru unitățile de
învățământ preuniversitar de stat de pe raza unității
administrativ teritoriale;
    * d) parteneriatul dintre autoritățile publice locale și unitățile
de învățământ preuniversitar de stat prevăzute la lit. a) și c);
    * e) parteneriatele dintre inspectoratele școlare și unitățile de
învățământ.
Proiectele se vor putea depune în perioada 25.10.2020 – 15.01.2021.
Echipamentele de protecție și containerele sanitare mobile vor fi
finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare,
beneficiarii având obligația de a asigura păstrarea evidenței
distribuirii echipamentelor de protecție la nivelul unității de
învățământ.
Desfășurarea în condiții de siguranță a anului școlar/
universitar în curs presupune o serie de măsuri în contextul
situației de pandemie create de virusul SARS-Cov-2, pentru a evita o
creștere rapidă a numărului de cazuri de infecție.
Limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor extrem de
grave ale acestuia asupra populației României, poate fi realizată
prin asigurarea disponibilității echipamentelor/dispozitivelor de
protecţie medicală şi asigurarea condițiilor igienico-sanitare
minime necesare, astfel încât se impune dotarea corespunzătoare a
unităților de învățământ de stat în vederea obținerii
capacității adecvate de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea
riscului de propagare a infecției cu SARS – COV – 2 în sistemul
public de educație preuniversitară și/sau universitară.
Finanțările, din fonduri europene nerambursabile, au fost prevăzute
în cadrul Ordonanței de Urgență 144/2020 privind unele măsuri
pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare
desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice
aferente anului școlar 2020-2021 în contextul riscului de infecție cu
virusul SARS-Cov-2.
_Sursa: MFE [4]_