Hotararile CL Paulesti adoptate in sedinta din 24.06.2021

– Hotărârea nr. 40/2021 privind aprobarea situaţiei financiare a Ocolului Silvic Ardud R.A., pentru Primăria Păuleşti, pentru anul 2020 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli preliminar pentru anul 2021

HCL 40_2021 Ocol
– Hotărârea nr. 41/2021 privind aprobarea extinderii zonei de siguranţă generate de racordul staţiei de reglare măsurare şi predare gaz cu magistrala de transport gaze existentă din UAT Păuleşti conform propunerii elaborare PUZ beneficiar Comuna Viile Satu Mare, judeţul Satu Mare,

HCL 41_2021
– Hotărârea nr. 42/2021 privind înscrierea în Cartea Funciară a suprafetei de 4467 mp., drum în extravilan, localitatea Păuleşti, denumirea veche drum agricol Răchituşu Lung, denumirea nouă Calea Vlad Ţepeş, proprietatea domeniului public al UAT Păuleşti, judetul Satu Mare

HCL 42_2021
– Hotărârea nr. 43/2021 privind înscrierea în Cartea Funciară a suprafetei de 14988 mp., drum în extravilan, tronson 1, localitatea Păuleşti, denumirea veche drum agricol Locul Mare, denumirea nouă Calea Voievod Menumorut, proprietatea domeniului public al UAT Păuleşti, judetul Satu Mare

HCL 43_2021
– Hotărârea nr. 44/2021 privind înscrierea în Cartea Funciară a suprafetei de 1095 mp., drum în extravilan, tronson 2, localitatea Păuleşti, denumirea veche drum agricol Locul Mare, denumirea nouă Calea Voievod Menumorut, proprietatea domeniului public al UAT Păuleşti, judetul Satu Mare

HCL 44_2021
– Hotărârea nr. 45/2021 privind înscrierea în Cartea Funciară a suprafetei de 1713 mp., drum în extravilan, tronson 3, localitatea Păuleşti, denumirea veche drum agricol Locul Mare, denumirea nouă Calea Voievod Menumorut, proprietatea domeniului public al UAT Păuleşti, judetul Satu Mare

HCL 45_2021
– Hotărârea nr. 46/2021 privind înscrierea în Cartea Funciară a suprafetei de 1672 mp., drum în extravilan, tronson 4, localitatea Păuleşti, denumirea veche drum agricol Locul Mare, denumirea nouă Calea Voievod Menumorut, proprietatea domeniului public al UAT Păuleşti, judetul Satu Mare

HCL 46_2021
– Hotărârea nr. 47/2021 privind înscrierea în Cartea Funciară a suprafetei de 8220 mp., drum în extravilan, localitatea Păuleşti, denumirea veche drum agricol Cioncaş, denumirea nouă Calea Voievod Glad, proprietatea domeniului public al UAT Păuleşti, judetul Satu Mare

HCL 47_2021
– Hotărârea nr. 48/2021 privind înscrierea în Cartea Funciară a suprafetei de 8910 mp., drum în extravilan, tronson 1, localitatea Amaţi, denumirea veche drum agricol La Râturi şi Nudastau, denumirea nouă Calea Scorilo, proprietatea domeniului public al UAT Păuleşti, judetul Satu Mare

HCL 48_2021
– Hotărârea nr. 49/2021 privind înscrierea în Cartea Funciară a suprafetei de 4745 mp., drum în extravilan, tronson 2, localitatea Amaţi, denumirea veche drum agricol Nudastau, denumirea nouă Calea Scorilo, proprietatea domeniului public al UAT Păuleşti, judetul Satu Mare

HCL 49_2021
– Hotărârea nr. 50/2021 privind înscrierea în Cartea Funciară a suprafetei de 3922 mp., drum în extravilan, localitatea Paulesti, denumirea veche drum agricol Locul lui Reismin, denumirea nouă Calea Voievod Gelu, proprietatea domeniului public al UAT Păuleşti, judetul Satu Mare

HCL 50_2021
– Hotărârea nr. 51/2021 privind înscrierea în Cartea Funciară a suprafetei de 3294 mp., drum în extravilan, localitatea Ambud, proprietatea domeniului public al UAT Păuleşti, judetul Satu Mare

HCL 51_2021
– Hotărârea nr. 52/2021 privind aprobarea unor modificari de natura tehnica si financiara necesare pentru realizarea investiţiei “Drumuri agricole in Comuna Păuleşti etapa a II-a”

HCL 52_2021

– Hotărârea nr. 53/2021 privind aprobarea Programului anual al investiţiilor şi achizitiilor publice pe anul 2021 pentru UAT Păuleşti, judeţul Satu Mare,

HCL 53_2021

– Hotărârea nr. 54/2021 privind asocierea Comunei Păuleşti cu alte unitati administrativ-teritoriale in cadrul Ascoiatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Comunelor Sătmărene ACSA. ,

HCL 54_2021
– Hotărârea nr. 55/2021 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Paulesti, judeţul Satu Mare, pe anul 2021,

HCL 55_2021
– Hotărârea nr. 56/2021 privind aprobarea alocării sumei de 2.000 lei din bugetul local al Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare, în vederea susţinerii activităţii “Colindăm împreună” organizat în localitatea Păuleşti, în colaborare cu Asociaţia culturală “Preot Gheorghe Mureşan”,

HCL 56_2021
– Hotărârea nr. 57/2021 privind aprobarea alocării sumei de 2.000 lei din bugetul local al Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare, în vederea susţinerii activităţii “Turneul de fotbal” organizat de Asociaţia culturală “Preot Gheorghe Mureşan”,

HCL 57_2021
– Hotărârea nr. 58/2021 privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei din bugetul local al Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare, în vederea susţinerii activităţii “Festivalul recoltei” organizat în localitatea Păuleşti, în colaborare cu Asociaţia culturală “Preot Gheorghe Mureşan”

proiect nr 58

– Hotărârea nr. 59/2021 privind aprobarea alocării sumei de 7.000 lei din bugetul local al Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare, în vederea susţinerii activităţii “Concurs Ecvestru Ediţia X” organizat în localitatea Ruşeni, judetul Satu Mare, în colaborare cu AsociaţiaKlub Cart 2M Păuleşti,

HCL 59_2021
– Hotărârea nr. 60/2021 privind aprobarea alocării sumei de 60.000 lei din bugetul local al Comunei Păuleşti, judeţul Satu Mare, în vederea susţinerii activităţii desfăţurată de Asociaţia Fotbal Club Unirea Păuleşti,

HCL 60_2021