Hotărârile adoptate de CL Paulesti in sedinta din 10.08.2021

Hotărârea nr. 61/2021 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garantie pentru implementarea proiectului “Reabilitare drumuri in Comuna Paulesti Rev.2”, in baza contractului nr. C0702RN00011763200136/25.09.2017 de finantare nerambursabila,

HCL 61_2021 prelungire SGr Reabilitare Rev 2

– Hotărârea nr. 62/2021 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garantie pentru implementarea proiectului “Modernizare Camina Cultural in satul Paulesti, Comuna Paulesti”, “Modernizare Camina Cultural in satul Amati, Comuna Paulesti”, in baza contractului nr. C0760CN00011663200153/03.10.2017 de finantare nerambursabila,

HCL 62_2021 prelungire SGr Camin Paulesti Amati

– Hotărârea nr. 63/2021 privind aprobarea prelungirii Scrisorii de Garantie pentru implementarea proiectului “Drumuri agricole in Comuna Paulesti etapa a II-a”, in baza contractului nr. C0430A000011763200362/24.09.2018 de finantare nerambursabila.

HCL 63_2021 prelungire SGr Drumuri etapa II

– Hotărârea nr. 64/2021 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. – Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Satu Mare, asupra imobilului strada Petuniei, localitatea Paulesti – domeniul public al Comunei Paulesti,

HCL 64_2021 Electricta uz Petuniei

– Hotărârea nr. 65/2021 privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții Extindere Rețea de Apă pe Strada Andrei Mureșanu din Păulești și Strada George Enescu din Amați, Comuna Păuleşti, judeţul Satu Mare,

HCL 65_2021 extindere apa G. Enescu Amati, A. Muresanu Paulesti

– Hotărârea nr. 66/2021 privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale și luării acestora în evidență la nivelul U.A.T. Paulesti, judetul Satu Mare, stabilirii situației persoanelor și imobilelor cuprinse în acestea și a măsurilor de intervenție pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit, asigurarea unor condiții decente de viață pentru persoanele vulnerabile,

HCL 66_2021 grup asezari informale