Hotararile CL Paulesti adoptate in sedinta din 06.10.2021

HOTARAREA NR. 68 1 2021 privind aprobarea rectificarii burgetului localal Comunei Piulegti pe anul 20211

HCL 68_2021

HOTARAREA NRI. 69 120121 privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie emisa de Fc Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. pentru obiectivul de investitie -,”Modern infiintare si dotare graclinite in comuna paulesti, judetul satu lVlare’

HCL 69_2021

HOTARAREA NR:. 70 privind ajustarea pretului contractului de achizitie publica de lucrari a obiectivul de investitii „CONSTRUIRE SCOALA GIMNAZIALA CU CLASELE I-VIII, LOCALITATEA HRIP, COMUNA PĂULEȘTI, JUDETUL SATU MARE

HCL 70_2021

HOTARAREA NR. ’71 I 2021 privind ajustarea pretului contractului de achizitie publica de lucrari a obiectivului de investitii REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN LOCALITATEA AMBUD, COMUNA PAULESTI, JUDETUL SATU MARE

HCL 71_2021

HC,TARAREA NFI. 72I 2021 privind ajustarea pretului contractului de achizitie publica de lucrari a obiectivului de investitii ” REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA CU CLASELE I-VIII + GRADINITA IN LOCALITATEA PAULESTI, COMUNA PAULESTI, JUDETUL SATU MARE

HCL 72_2021