Proces verbal al ședintei de Consiliu Local 06.10.2021