Hotărârile adoptate în ședința Consiliului Local Păulești din data de 28.10.2021

– Hotărârea nr. 73/2021 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Paulesti pe anul 2021 si obiectiile nr. 10/01.11.2021.

HCL nr. 73_2021 rectificare buget
– Hotărârea nr. 74/2021 privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul National de Investiții Anghel Saligny si a devizul general estimativ, a obiectivului de investiții “MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE ÎN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR ÎN COMUNA PĂULEȘTI JUDEȚUL SATU MARE”

HCL nr. 74_2021 PNI A.Saligny asfaltare strazi
– Hotărârea nr. 75/2021 privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul National de Investiții Anghel Saligny si a devizul general estimativ, a obiectivului de investiții “VARIANTE DE OCOLIRE A LOCALITĂȚILOR AMAȚI, PETIN, AMBUD, HRIP ȘI PĂULEȘTI ÎN COMUNA PĂULEȘTI, JUDEȚUL SATU MARE”

HCL nr. 75_2021 PNI A.Saligny variante ocolire
– Hotărârea nr. 76/2021 privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul National de Investiții Anghel Saligny si a devizul general estimativ, a obiectivului de investiții “EXTINDERE RETELE DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA PĂULEȘTI, JUDEȚUL SATU MARE”

HCL nr. 76_2021 PNI A.Saligny canalizare